Ana Temalar

koruma

"GELENEKSEL ÇARŞILAR"

YAPEX Restorasyon; koruma ve restorasyon alanlarında olduğu kadar, özellikle yerel yönetimlerin, tarihi kent belediyelerinin ve kamusal yatırımcıların da ilgi odağı. Tarihi miras ve eski kent yapılarının koruma ve restorasyon projeleri için geliştirilen çözümler de her yıl YAPEX Restorasyon'da ziyaretçiler ile buluşuyor.

YAPEX Restorasyon'un bu yılki ana teması; tarihi yerleşimlerdeki geleneksel yaşam tarzının önemli unsurları olan tarihi çarşı alanlarının korunarak, bugünün kent dokusu içinde varlıklarının doğru biçimde sürdürülmesine vurgu yapacak olan:
"Geleneksel Çarşılar"

*** *** ***

Geleneksel Çarşılarda Koruma

Ülkemizde son yüzyılda doğal ve kültürel varlıkların korunmasında değişik kesimlerin ortak bir çizgide buluşmaya başlaması, yılların yanlışlarının hızının bir oranda yavaşlamasını, görünür bir değişime yol açılmasını sağlamıştır. Burada doğal mirastan kültürel mirasa, eğitimden örgütlenme ve tanıtıma uzanan çok boyutlu bir yaklaşım, köklü değerlere ilgiyi biraz olsun artırmış bulunuyor. Geleneksel çarşılardan konutlara, sokak dokularına, kent bütününden havza, bölge ve tüm ülkeyi sarmaya başlayan ve ortak işbirliklerini içeren bu yaklaşımlar, özellikle Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği tarafından artık kaçınılmaz bir sorumluluğa dönüştürülmüş bulunmaktadır. Yerel yönetim ve dinamiklerin varlığını dikkate alan bu girişimlerin, hiç kuşkusuz yeni buluşmalara gereksinimi vardır. Bu yıl geçmiş deneyimlerin ışığında YAPEX Fuarı da 6 yılın verdiği birikime dayanarak, kültürel varlıkların doğru değerlendirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, geleneksel çarşıların korunması doğrultusunda tüm kesimleri katkıya çağırmaktadır.

Ulusal-uluslararası boyutta hızla gelişen teknolojilerin ve geleneksel malzemelerin niteliğini artırıcı girişimlerin üretimini yapan kesimler bu fuarda buluşacaktır. Kültürel varlıkların doğru yaşatılması için sahiplik duygusunu hatırlatan, tanışmayı-buluşmayı-toplanmayı güçlendiren bu zengin ortama, herkesi ve her kesimi katkıya çağırmaktadır. Bunun nedeni, 7. yılda bu konunun ele alınmasının bir başka anlamı vardır. Kültürel varlıklara duyarlılığın çoğalmasıyla birlikte, güven duygusunun pekişmesi, dayanışmanın artırılması, kültür-üretim çeşitliliğinin görünür kılınmasıdır. Kuşkusuz burada tüm kesimlerin duyarlılığı söz konusudur. Toplumumuzun geçirdiği deneyimleri sağlıksız eleştirilerden kurtarmak, kültür varlıklarının niteliklerini doğru yaşatmak, özellikle böylesi bir ortamda büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca bu fuar, yurtiçi ve yurtdışından değişik kesimlerden gelen yerel yöneticilerin ve üreticilerin birikimlerinin yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Kısacası tüm bu çabalar, ancak kültürel varlıklara farkındalık yaratmak, yitirilmesini önlemek, bilinç ortamını doğru güçlendirmek ve kimliğine uygun yaşatmakla süreklilik kazanır. Unutulmamalıdır ki, kentlerin oluşum sürecinde geleneksel pazarlar ve çarşılar, yerleşmelerin sürekli çıkış noktaları olmuşlardır.

Tüm bu evrelerin doğru sonuca ulaşması, onların doğru yaşatılmasıyla mümkündür. Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması Ödüllerinin verileceği, özenle hazırlanmış toplu serginin gezilebileceği bu fuarda, geleneksel çarşıların korunması konusunda nitelikli örneklerin varlığı, yapılacak tartışmalar için güçlü bir zemin oluşturacaktır. Geleneksel çarşıların korunması demek, kültürel varlıklara doğru yaşam hakkı sağlamak demektir. Kentlerin kopmaz parçası kale-mahalle-çarşı konusunda yıllardır ulusal-uluslararası boyuttaki toplantılarla sürdürülen, sonuçları yayımlanarak yaygınlaştırılan, ardından onarımlar-düzenlemelerle yeni nitelikler kazanan bu hassas konunun gündemde tutulması, hepimiz için kaçınılmaz sorumluluktur. YAPEX Fuarının bu konuda önemli bir ortam yaratması, gelecek için yol gösterici olacak, kentlerimiz kimliğini güçlendirme olanağı bulacaktır.    

 Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı Başkanı

 


 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0